Mișcarea pentru o Europă a Libertăților și Democrației

MELD se angajează în favoarea principiilor democrației, libertății și cooperării între state suverane, depunând eforturi pentru a împiedica birocratizarea completă a Europei.

Membrii noștri se opun continuării procesului de integrare europeană prin tratate și politici care agravează actualul deficit democratic și structura politică centralistă a UE.

Noi credem în:

• libertatea și cooperarea între cetățeni din state diferite;

• mai multă democrație și mai mult respect față de voința cetățenilor ;

• respectul față de istoria, tradițiile și valorile culturale ale Europei;

• respectul față de diferențele naționale și libertatea votului.

Sursa: Parlamentul European