Legea electorală

Baza legală

Legea 33 din 16 ianuarie 2007, republicată (vezi legea și modificările)
Ordonanţe de Guvern pentru amendamente (OUG 1/2007; OUG 8/2007; OUG 84/2007, OUG 11/2009, OUG 55/2009)

Sistemul electoral

Reprezentare
Reprezentare proporţională, liste închise (sprijinite de 200.000 semnături) şi candidaţi independenţi (sprijiniţi de 100.000 de semnături), la nivel naţional. Pe listă pot fi maximum 10 candidaţi mai mult decât numărul de locuri repartizate României.

Numărul deputaților europeni
32 (în 2009 – 33, 2007 – 35)

Alocarea locurilor
Două etape (efectuate de Biroul Electoral Central):

a. Calcularea pragului electoral şi coeficientului naţional electoral – > ordine descrescătoare a entităţilor politice conform numărului de voturi valid exprimate.

b. Alocarea mandatelor pentru listele selectate în cadrul circumscripţiei naţionale, prin metoda d´Hondt.

Circumscripții
O țară – o circumscripție

Înregistrarea candidaturilor

Termenul limită pentru înregistrarea candidaturilor
Cel puţin 60 zile înainte de data alegerilor, la Biroul Electoral Central. Acesta va transmite Autorității Electorale Permanente un exemplar al dosarului de candidatură în termen de 24 de ore de la admiterea candidaturii.

Incompatibilități
Cetăţenii români din următoarele categorii nu pot fi aleşi ca reprezentanţi ai României în Parlamentul European: avocatul poporului, magistraţi, ofiţeri activi în armată, poliţişti şi alţi funcţionari publici, inclusiv cei cu statut special. Fără să se aducă atingere celor prevăzute în Legea din 1978 privind alegerile pentru Parlamentul European, următoarele incompatibilităţi sunt prevăzute pentru candidaţii la Parlamentul European: deputat sau senator în Parlamentul României, membru al Guvernului (poziţiile menţionate la art. 81 şi 82 din Cartea I, Titlul IV, Capitolul III, Secţiunea 2 din Legea 161/2003 privind transparenţa funcţiei publice şi lupta împotriva corupţiei.

Ziua alegerilor

Ziua alegerilor și orele de desfășurare

Se stabileşte şi se anunţă de către Guvern, cu cel puţin 90 de zile înainte.
Votarea începe la ora 7.00 şi se încheie la ora 21.00 – art. 46 alin. (1)

Alte alegeri în aceeași zi

Legea nu interzice expres, dar nu este recomandabil.Numărarea voturilor

Numărătoarea voturilor

începe la 9 p.m. , după încheierea operaţiunilor de votare – art. 48 şi art. 49

Estimări / publicarea rezultatelor

Sondaje la ieșirea de la urne, după ora 21

48 ore mai târziu – Trimiterea către Biroul Electoral Central a unui proces-verbal al alegerilor cu toate documentele anexate; după adoptarea procesului-verbal, rezultatele oficiale vor fi publicate în Monitorul Oficial

Rezultatele finale

Publicate în Monitorul Oficial al României.

Votul / candidatura în cadrul alegerilor

Dreptul de vot

Toţi cetăţenii români care au împlinit 18 ani, inclusiv în ziua alegerilor şi toţi cetăţenii UE rezidenţi sau domiciliaţi în România, care se află în posesia drepturilor lor de vot. Cetăţenii UE rezidenţi sau domiciliaţi în România trebuie să se înregistreze pe o listă specială pe raza unităţii administrative în care se află; înregistrarea trebuie validată de Autoritatea Electorală Permanentă.

Dreptul de a candida la alegeri

Toţi cetăţenii români care au cel puţin 23 ani în ziua alegerilor şi toţi cetăţenii UE rezidenţi sau domiciliaţi în România, care se află în posesia drepturilor lor de a fi aleşi.

Votul obligatoriu / ne-obligatoriu

Cetățenii români cu vârsta de peste 18 ani sunt înregistrați automat la vot în listele electorale permanente. Votul nu este obligatoriu și nu există penalități.

Votul în avans
nu

Votul prin poștă
nu

Înregistrarea pe listele electorale
Automat

Eligibilitate
Informații indisponibile

Campania electorală

Finanțare

Se vor aplica prevederile legii 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Data oficială a campaniei
30 de zile înainte de alegeri. Pauză – din dimineața zilei de sâmbătă care precedă zilei de referință, la ora 07:00 – art. 35.

Calendarul şi accesul la mass-media pentru entităţile politice şi candidaţii independenţi vor fi stabilite în termen de 48 de ore de la definitivarea candidaturilor. Accesul la serviciile publice de radio și televiziune este gratuit. Posturile private de radio si televiziune vor oferi timpi de antenă proporțional cu cei practicați de posturile publice, la același tarif pentru toate entitățile politice și candidații independenți.

Sondajele de opinie

Cu 48 de ore înainte de ziua de referinţă este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.

Pot efectua sondaje de opinie la ieşirea de la urne institutele de sondare a opiniei publice sau societăţile comerciale ori organizaţiile neguvernamentale care au în obiectul de activitate realizarea de sondaje de opinie şi care sunt acreditate de Biroul Electoral Central.

În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne, înainte de încheierea votării.

Sursa: Parlamentul European