Europarlamentari

96702 Elena Oana ANTONESCU 
BASESCU Elena Elena BĂSESCU
39722 Sebastian Valentin BODU

 39711 Victor BOŞTINARU 
CLIVETI Minodora Minodora CLIVETI 
 33997 Corina CREŢU
96856 George Sabin CUTAŞ 
Viorica Vasilica DANCILA Vasilica Viorica DĂNCILĂ 
 ENCIU Loan MEP Ioan ENCIU
 

37448 Eduard-Raul HELLVIG 
96857 Cătălin Sorin IVAN 
 96823 Petru Constantin LUHAN
96824 Monica Luisa MACOVEI
33982Marian-Jean MARINESCU 
95017 Iosif MATULA
Norica NICOLAI ALDE Romania Norica NICOLAI
39714 Rareş-Lucian NICULESC
33984 Ioan Mircea PAŞCU
96838 Cristian Dan PREDA
33989 Daciana Octavia SÂRBU
33990 Adrian SEVERIN
33991 Ovidiu Ioan SILAGHI
39724 Csaba SÓGOR
39721 Theodor Dumitru STOLOJAN
96847 Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU
36281 Silvia-Adriana ŢICĂU
39726 László TŐKÉS
96835 Traian UNGUREANU
96845 Corneliu VADIM TUDOR
37324 Adina-Ioana VĂLEAN
39713 Renate WEBER
39725 Iuliu WINKLER
ZAMFIRESCU Dan-Dumitru Dan Dumitru ZAMFIRESCU