Comisii Parlamentare

Afaceri externe (AFET)

Drepturile omului (DROI)

Securitate şi apărare (SEDE)

Dezvoltare (DEVE)

Comerţ internaţional (INTA)

Bugete (BUDG)

Control bugetar (CONT)

Afaceri economice şi monetare (ECON)

Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL)

Mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (ENVI)

Industrie, cercetare şi energie (ITRE)

Piaţa internă şi protecţia consumatorilor (IMCO)

Transport şi turism (TRAN)

Dezvoltare regională (REGI)

Agricultură şi dezvoltare rurală (AGRI)

Pescuit (PECH)

Cultură şi educaţie (CULT)

Afaceri juridice (JURI)

Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE)

Afaceri constituţionale (AFCO)

Drepturile femeii şi egalitatea de gen (FEMM)

Petiţii (PETI)