Alianța Liberă Europeană

Alianța Liberă Europeană (EFA) urmărește, prin activitatea sa, să concretizeze ideea unei „Europe a popoarelor”. ALE reunește 40 de partide progresiste din întreaga |Uniune Europeană, partide care sunt în același timp naționaliste, regionaliste și autonomiste și reprezintă națiuni fără stat, regiuni și minorități tradiționale. Activitatea sa se axează pe promovarea dreptului la autodeterminare, drepturilor omului, civile și politice, democrației, extinderii interne, guvernanței pe mai multe niveluri și a diversității culturale și lingvistice, precum și pe naționalism, regionalism, autonomie și independență. Dreptul la autodeterminare constituie unul dintre fundamentele programului și ideologiei ALE.

Sursa: Parlamentul European